EN | GR
TERMS OF USE

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα www.apartejewellery.com ανήκει στην εταιρία Μιχάλης Πελαμίδης και θα αποκαλείται APARTE JEWELLERY και η χρήση των στοιχείων της συνεπάγεται αποδοχή των παρακάτω όρων, κανόνων και προϋποθέσεων.

Χρήση Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα και το δίκτυο της APARTE JEWELLERY μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται η μεταφορά, η διανομή ή η αποθήκευση υλικού που παραβιάζει τους νόμους ή τους κανονισμούς του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: υλικό που προστατεύεται από το δικαίωμα του δημιουργού (copyright), το εμπορικό σήμα (trademark), πνευματική ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται χωρίς εξουσιοδότηση και υλικό που είναι άσεμνο ή δυσφημιστικό.

H εταιρία APARTE JEWELLERY μπορεί να εμποδίσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα για σπουδαίο λόγο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλες οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα έγγραφα και το υπόλοιπο υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ανήκει στην APARTE JEWELLERY και προστατεύεται από τους νόμους περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Επιτρέπεται η ανάκτηση υλικού από την ιστοσελίδα στην οθόνη του υπολογιστή σας, η εκτύπωση υλικού (μη συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής αντιγράφων των σελίδων) και η αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή σε σκληρό δίσκο (όχι όταν η συσκευή αποθήκευσης είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο) για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση των εικόνων, των κειμένων, των εγγράφων ή άλλου υλικού της ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της APARTE JEWELLERY απαγορεύεται αυστηρά.

Η επωνυμία APARTE JEWELLERY και τα λογότυπα της APARTE JEWELLERY είναι εμπορικά σήματα της APARTE JEWELLERY και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα είναι μόνο για την γενική πληροφόρησή σας και δεν απευθύνεται στην ικανοποίηση τυχόν ειδικών απαιτήσεών σας. Ειδικότερα το περιεχόμενο δεν αποτελεί κάποιας μορφής συμβουλή, υπόδειξη ή δέσμευση της APARTE JEWELLERY και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη γραπτή συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των συνδρομητών της.

Το περιεχόμενο διατίθεται ως έχει χωρίς εγγύηση ως προς την ακρίβεια του, την πληρότητά του ή την επικαιρότητά του, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Λαμβανομένης και της παγκοσμιότητας του Διαδικτύου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς παραλείψεις, λάθη και καθυστερήσεις και χωρίς ιούς.

Κατά συνέπεια, η εταιρία APARTE JEWELLERY ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστεί ο χρήστης από την πρόσβαση ή αδυναμίας πρόσβασης στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και ιών που μπορεί να μεταδόθηκαν ή άλλων πληροφοριών ή υλικού που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.

Αλλαγές στο Περιεχόμενο

Η APARTE JEWELLERY διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων των όρων χρήσης αυτής. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να ενημερώνει εγκαίρως την ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση που οι όροι χρήσης αλλάξουν, η APARTE JEWELLERY θα σας ενημερώσει για τις αλλαγές δημοσιεύοντας τις λεπτομέρειες των αλλαγών στο τέλος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας. Χρήση της ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές εκλαμβάνεται ως αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης.

Περιορισμός Ευθύνης

Η APARTE JEWELLERY δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ούτε φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς εξαιτίας της χρήσης του περιεχομένου αυτού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: απώλεια κέρδους ή λειτουργίας, απώλεια ευκαιριών ή οικονομιών, κάθε απώλεια που οφείλεται σε εκπρόθεσμη ή ανολοκλήρωτη διανομή περιεχομένου, σε ελλιπές ή λανθασμένο περιεχόμενο και όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτό. Η APARTE JEWELLERY δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε εξαιτίας απάτης, σκοπιμότητας ή ηθελημένης αδιαφορίας από πλευράς της APARTE JEWELLERY και θα εφαρμοστούν μόνο στο μέτρο που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανόνες του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Cookies

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την ανάγνωση των σελίδων της, πληροφορίες μη προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των επισκεπτών της ιστοσελίδας και τη διευκόλυνση της χρήσης της. Οι περισσότεροι Internet browsers αναγνωρίζουν πότε προσφέρεται ένα cookie και σας δίνουν τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε, αν και η απενεργοποίηση αυτή δεν σας επιτρέπει να απολαύσετε την ιστοσελίδα στο μέγιστο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.